Privaatsuspoliitika

Tootsi Aiand on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS). Käesolev privaatsusteave (edaspidi
Privaatsuspoliitika) on adresseeritud IKS-i regulatsioonis nimetatud andmesubjektile, edaspidi Kasutaja, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse
osutamiseks.

Tootsi Aiand OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isiklikud andmed, mida salvestatakse tellimuse esitamisel

•             Tellimusega seotud kontaktandmed, s.h. nimi, arveldusaadress, telefoninumbrid, e-posti aadress ja ettevõtte nimi, registrikood ning muud juriidiliselt vajalikud andmed arveldamiseks.

•             Tellimuse saaja ja kohaletoimetamise andmed, s.h. tellimuse saaja nimi, telefoninumbrid, tarneaadress ja kohaletoimetamise juhend.

•             Saadetise ja õnnitluse kuupäev ning tähtpäeva iseloom nagu näiteks sünnipäev, õnnitlus, aastapäev.

•             Andmed tellimusele lisatud kaardi tekstis (näiteks nimed ja sünnikuupäevad)

•             Tellitud toodetega seotud andmed.

•             Kasutaja IP-aadress.

Me kasutame isiklikke andmeid järgmistel eesmärkidel:

•             Tellimuse esitamiseks.

•             Tellimuse jälgimiseks ja töötlemiseks.

•             Makse kinnitamiseks. Tootsi AIandi Veebileht kasutab maksmiseks kolmandate osapoolte pangalinke, mis suunavad makse sooritamiseks Kasutaja poolt valitud panga makselehele. Tootsi Aiand ei salvesta ega näe Kasutaja pangakontoga seotud isiklikke andmeid, v.a. maksekinnitusel panga poolt märgitud andmed.

•             Tellimuse täitmiseks ja kohaletoimetamiseks jagame tellimuse saaja andmeid meie nimel tellimust valmistava floristiga ning kohaletoimetava floristi või kulleriga.

•             Tellijale tellimuskinnituse edastamiseks või tellimusega seotud probleemidest teatamiseks.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Tootsi Aiand avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Tootsi Aiandile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Isikuandmete kaitse

Tootsi Aiand rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii ame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik Tootsi Aiandi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Mida saab kasutaja oma isiklike andme kaitsmiseks ise teha?

Tootsi Aiand ei küsi oma Veebilehel ega e-posti kaudu pangakontoga seotud salasõna ega krediitkaardiandmeid. Pangalingid juhatavad makse kinnitamiseks panga poolt määratud turvalisele veebilehele väljapoole Tootsi Aiand keskkonda.

Kasutades avalikku arvutit või muud seadet või turvamata wi-fi võrku, logige peale Veebilehe külastamist oma kontolt alati välja ning sulgege sirvija aken.

Kui kaua me andmeid sälitame?

Me säilitame isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas väljatoodud põhjustel ja nii kaua, kuni meil on õiguslik või äriline vajadus nende säilitamiseks.

Kontaktinfo

Kasutajate ja tellimuste andmete kogumise ning andmete turvalise hoiustamise eest vastutab Tootsi Aiand OÜ.

Isikuandmetega seotud päringute ja taotlustega palume ühendust võtta allolevatel kontaktidel:

E-mail: tootsiaiand@gmail.com

Tel: +372 52 77 201